LEOLING - Центр іноземних мов у Львові! Переклади, мовні курси, курси польської мови, навчання в Польщі.
Курси польської мови у львові, навчання в польщі, польська з носієм

(032) 253 77 53

(050) 748 00 88

(068) 748 00 88

(073) 748 00 88

Львів, вул. Цехова, 11А

КОМПАНІЯ LEOLING

Центр іноземних мов пропонує широкий спектр послуг у Львові:

- переклади усні та письмові
- нотаріальне завірення
- апостиль
- присяжний переклад
- курси іноземної мови
- підготовка до ЗНО.

  • Переклади у львові, ціни на переклади, львів, замовити переклад документів, перекладач текстів
  • Мовні курси у львові, курси англійської мови, львів, курси польської мови, ціни
  • Навчання в польщі, підготовка до зно, львів, ціни, карта поляка, курси польської мови, у львові

КОРИСНА ІНФОРМАЦІЯ

Корисна інформація студентам

Послуги перекладу у львові, терміновий переклад текстів, львів, переклад терміново, у львові, ціни на переклади, замовити

Як визначити рівень володіння мовою

Для визначення рівня володіння мовою використовуються спеціально розроблені тести, які мають на меті всебічно оцінити рівень мовної компетенції.

Бажаючі відвідувати наші курси також проходять невеликі тести, які допомагають нам підібрати їм оптимальний курс, а зокрема:
тест на визначення рівня володіння англійською мовою

Відповідно до Загальноєвропейських Рекомендацій з мовної освіти існує шість рівнів володіння мовою: А1, А2, В1, В2, С1, С2, опис яких представлено в наведеній нижче таблиці.

Таблиця самооцінки загальних мовленнєвих умінь за рівнями шкали Ради Європи

Елементарний користувач
Basic user

 

A1

Інтродуктивний
Breakthrough

A2

Середній
Waystage

Р
О
З
У
М
І
Н
Н
Я

Аудіювання

Я можу розуміти побутову лексику та найбільш поширені вирази на теми, що стосуються мене особисто, моєї сім'ї та конкретного найближчого оточення, якщо люди розмовляють повільно і чітко.

Я можу розуміти вирази та найуживанішу лексику, що стосується мене (наприклад базову інформацію про особу та сім'ю, покупки, роботу). Я можу «схопити» основний зміст простих, чітких повідомлень та оголошень.

Читання

Я можу розуміти знайомі назви, дуже прості слова та фрази, наприклад, в оголошеннях, афішах, каталогах.

Я можу читати дуже прості короткі тексти. Я можу знаходити необхідну мені інформацію в повсякденних документах: оголошеннях, проспектах, меню, розкладах, розуміти особисті прості листи.

Г
О
В
О
Р
І
Н
Н
Я

Монологічне мовлення

Я можу вживати прості вирази та речення, щоб описати своє місце проживання, людей, яких я знаю.

Я можу вживати серію речень або виразів, щоб описати простими словами свою сім'ю, інших людей, свої життєві умови, освіту і свою професійну діяльність, минулу або теперішню роботу.

Діалогічне мовлення

Я можу спілкуватися на простому рівні за умови, що співрозмовник готовий повторити та допомогти мені сформулювати те, що я намагаюсь сказати. Я можу ставити прості запитання на знайомі теми, можу відповісти на такі ж запитання.

Я можу в процесі спілкування вирішувати звичні прості завдання, що вимагають лише обміну простою і прямою інформацією на знайомі теми. Я можу здійснювати дуже короткі обміни інформацією, навіть якщо я недостатньо розумію, для того щоб підтримувати бесіду.

П
И
С
Ь
М
О

Письмо

Я можу написати коротку просту поштову листівку, наприклад, про відпустку (канікули). Я можу заповнити анкету (список запитань) і написати своє ім'я, національність та адресу на картці готелю.

Я можу писати прості короткі повідомлення з метою вирішення нагальних проблем.
Я можу написати особистого дуже простого листа, наприклад, з висловленням вдячності.

Незалежний користувач
Independent user

 

В1

Рубіжний
Threshold

В2

Просунутий
Vantage

Р
О
З
У
М
І
Н
Н
Я

Аудіювання

Я можу розуміти основний зміст складних повідомлень на звичайні теми стосовно роботи, навчання, дозвілля тощо. Я можу розуміти основне в численних радіо- та телепередачах про події дня або на теми особистих чи професійних інтересів, якщо мовлення повільне і достатньо чітке.

Я можу розуміти лекції та тривалі доповіді і навіть усвідомлювати аргументацію, якщо тема стосується мене особисто, розуміти більшість телепередач про події дня та інформативного типу. Я розумію більшість фільмів нормативною мовою.

Читання

Я можу розуміти нескладні тексти розмовною мовою, що стосуються повсякденного життя та роботи.
Я можу розуміти опис подій, вираження почуттів та побажань в особистих листах.

Я можу читати статті та доповіді (звіти) на сучасні теми, в яких автори займають певну позицію чи приймають певну точку зору. Я розумію сучасну літературну прозу.

Г
О
В
О
Р
І
Н
Н
Я

Монологічне мовлення

Я можу висловлюватись простими засобами з метою розповісти про події та свій досвід, свої мрії, сподівання та цілі. Я можу наводити стислі приклади або пояснення плану чи ідеї. Я можу розказати історію, сюжет книжки або фільму.

Я можу чітко і докладно висловлюватись на значну кількість тем, пов'язаних із моїми інтересами; висловити думку про проблему, визначити переваги чи недоліки різних шляхів її вирішення.

Діалогічне мовлення

Я можу впоратись з більшістю ситуацій, які виникають під час подорожі по країні, мова якої вивчається; взяти участь без підготовки в бесіді на знайомі та особисто мені близькі теми побутового характеру (напр. сім'я, дозвілля, робота, подорож, останні події).

Я можу досить спонтанно і невимушено спілкуватися з носієм мови; брати активну участь у бесіді в знайомих ситуаціях, представляючи або захищаючи свої погляди.

П
И
С
Ь
М
О

Письмо

Я можу написати простий зв'язний текст на знайомі теми або предмет особистого інтересу. Я можу написати особисті листи, щоб описати свій досвід, враження.

Я можу чітко і докладно писати тексти на значну кількість тем, пов'язаних з моїми інтересами. Я можу написати есе (опис) чи доповідь з метою обґрунтування або спростування певної думки; писати листи, висловлюючи особисте ставлення до події.

Досвідчений користувач
Proficient user

 

С1

Автономний
Effective operational proficiency

С2

Компетентний
Mastery

Р
О
З
У
М
І
Н
Н
Я

Аудіювання

Я можу розуміти тривале мовлення, навіть якщо воно нечітко структуроване, а артикуляції лише імпліцитні; розуміти майже без зусиль телепередачі та фільми.

Я не маю жодних труднощів щодо розуміння усного мовлення у прямому спілкуванні або по радіо, навіть коли мовлення швидке, за умови, якщо у мене є час звикнути до акценту.

Читання

Я можу розуміти фактуальні або літературні тексти, довгі та складні, оцінити їх стилістичні відмінності; я можу розуміти спеціалізовані статті та довгі технічні інструкції, навіть якщо вони не належать до галузі моєї компетенції.

Я можу легко читати у великих обсягах будь-які форми писемного мовлення, а також складні за структурою і мовними засобами тексти, такі як підручники, спеціалізовані статті та літературні твори.

Г
О
В
О
Р
І
Н
Н
Я

Монологічне мовлення

Я можу представити докладний опис складної теми, пов'язуючи підтеми, розвивати певні (під)пункти і доходити власного висновку.

Я можу чітко і зрозуміло представити опис або аргументацію у стилі, властивому певному контексту з логічною структурою, що допомагає адресату помітити та усвідомити (запам'ятати) всі значущі моменти.

Діалогічне мовлення

Я можу спонтанно і вільно висловитись без очевидних труднощів у доборі слів; використовувати мову гнучко й ефективно в соціальних або професійних стосунках; точно формулювати ідеї та погляди, легко узгоджувати моє мовлення з мовленням інших.

Я можу без зусиль брати участь у будь-якій бесіді або дискусії, вживаючи сталі та ідіоматичні вирази; висловлюватись вільно і чітко, виділяти смислові відтінки.
В разі труднощів я можу повернутися назад «за допомогою» - легко, невимушено і майже непомітно.

П
И
С
Ь
М
О

Письмо

Я можу висловитись у формі чіткого, добре структурованого тексту і розвинути свою точку зору; детально розкрити певні складні теми у листі, есе чи доповіді, підкреслюючи моменти, які я вважаю важливими; написати тексти різних типів своїм стилем.

Я можу писати зрозумілі і чіткі тексти у властивому (притаманному мені) стилі, писати / складати листи, доповіді або статті з логічною структурою, яка сприяє виділенню та запам'ятанню читачем основних значущих моментів; писати резюме або критичні аналізи професійних документів або літературних творів.